Monitorul Oficial
nr. 782/23 noiembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.1.076/28-10-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuțiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU și la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010
-
  2.   H.G. nr.1.115/10-11-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Iași - Etapa I - Varianta Sud" Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0 + 000 (DN 28) km 13 + 905 (DJ 248)
-
  3.   H.G. nr.1.117/10-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 1 iulie 2010 și la București la 14 iulie 2010 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
-
  4.   H.G. nr.1.124/10-11-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș
-
  5.   H.G. nr.1.126/10-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Palatul de Justiție Mehedinți"
-
  6.   H.G. nr.1.128/10-11-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public al orașului Ștei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor
-
  7.   H.G. nr.1.130/10-11-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   H.G. nr.1.131/10-11-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor părți de imobile trecute în domeniul public al statului
-
  9.   O. nr.32/11-11-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005
A
  10.   O. nr.33/11-11-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea anexei nr. 2 "Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale" la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale și a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale
A
  11.   O. nr.34/11-11-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea anexei nr. 2A "Condiții-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici" la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
A
  12.   Decizie nr.931/12-11-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea aprobării a doamnei Floarea Tătar, director executiv/persoană semnificativă la Societatea Comercială "Brokasig Expert Broker de Asigurare" - S.R.L.
-
  13.   Decizie nr.932/12-11-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Brokasig Expert Broker de Asigurare" - S.R.L.
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.