Monitorul Oficial
nr. 777/19 noiembrie 2010

Publicare
  1.   D. nr.1.103/17-11-2010 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
-
  2.   D. nr.1.104/17-11-2010 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010
-
  3.   H.G. nr.1.094/03-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unui imobil - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Veneția (Italia)
-
  4.   O. nr.244/2651/03-11,09-11-2010 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  5.   O. nr.1.283/05-10-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitățile psihiatrie și psihiatrie pediatrică
-
  6.   O. nr.2.697/16-11-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat
-
  7.   C. nr.37/08-11-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2010
-
  8.   C. nr.38/12-11-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 135 de ani de la nașterea Reginei Maria
-
  9.   O. nr.1.039/27-10-2010 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale IFN FINGROUP CREDIT - S.A.
-
  10.   O. nr.1.069/02-11-2010 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale IFN STERLING FACTOR - S.A.
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.