Monitorul Oficial
nr. 738/4 noiembrie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.122/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  2.   D.C.C. nr.1.175/30-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33-36 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  3.   D.C.C. nr.1.182/30-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  4.   D.C.C. nr.1.262/12-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  5.   D.C.C. nr.1.282/12-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
V
  6.   H.G. nr.1.021/06-10-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
-
  7.   H.G. nr.1.026/13-10-2010 
HOTĂRÂRE privind donarea unor bunuri, aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
-
  8.   H.G. nr.1.088/03-11-2010 
HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  9.   H./19-01-2010 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 19 ianuarie 2010, definitivă la 28 iunie 2010, în Cauza Andreescu Murăreț și alții împotriva României
-
  10.   H. nr.2/27-10-2010 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind modalitatea de atribuire a mandatului la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților
-


Marți, 20 aprilie 2021, 11:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.