Monitorul Oficial
nr. 711/26 octombrie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.083/16-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
V
  2.   D.C.C. nr.1.112/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I, III, IV, V, VII, VIII și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V
  3.   D.C.C. nr.1.113/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII și art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
V
  4.   D.C.C. nr.1.114/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
V
  5.   D.C.C. nr.1.115/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  6.   D.C.C. nr.1.149/28-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
V
  7.   D.C.C. nr.1.173/30-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
V
  8.   D.C.C. nr.1.183/30-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), precum și ale art. 611 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
V


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.