Monitorul Oficial
nr. 701/20 octombrie 2010

Publicare
  1.   D.S. nr.17/18-10-2010 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-24 octombrie 2010
-
  2.   D.C.C. nr.1.117/23-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (2) și art. 114 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  3.   O.U.G. nr.91/13-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
V
  4.   H.G. nr.926/01-09-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
-
  5.   O. nr.233/15-10-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de politici publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, nr. 283/2009
A
  6.   O. nr.314/12-10-2010 (A.N.R.M.A.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu ofertă independentă
-
  7.   O. nr.5.219/09-09-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
-
  8.   Decizie nr.799/05-10-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L
-
  9.   Decizie nr.800/05-10-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale SAB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
Rectificare:
  10.   H.G. nr.751/21-07-2010 
HOTĂRÂRE privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, precum și stabilirea numărului de posturi
-
  11.   H.G. nr.920/30-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creșterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.