Monitorul Oficial
nr. 649/20 septembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.927/01-09-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
-
  2.   H.G. nr.956/08-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
A
  3.   H.G. nr.957/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
-
  4.   H.G. nr.959/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unor imobile
-
  5.   H.G. nr.961/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii "Complexul Muzeal Bucovina" în "Muzeul Bucovinei"
-
  6.   O. nr.737/17-09-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători
A
  7.   O. nr.1.173/03-09-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.