Monitorul Oficial
nr. 518/26 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.164/12-07-2010 
LEGE pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
-
  2.   Convenție/24-05-1983 
Convenție privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT)
-
  3.   Protocol/01-12-1986 
PROTOCOL privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT)
-
  4.   D. nr.804/09-07-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
-
  5.   D.C.C. nr.911/06-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
V
  6.   D.C.C. nr.916/06-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 din Codul de procedură penală
V
  7.   D.C.C. nr.947/06-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 lit. a) și art. 38 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 215 alin. 1 și 5 din Codul penal
V
  8.   D.C.C. nr.1.017/08-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 1-4 din Codul penal
V
  9.   H.G. nr.711/14-07-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare și avansare în funcții, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și instituțiilor sau autorităților aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate
V
  10.   Decizie nr.542/15-07-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Joi, 13 august 2020, 15:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.