Monitorul Oficial
nr. 463/6 iulie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.587/04-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) și (3) și art. 59 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a dispozițiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
V
  2.   D.C.C. nr.668/18-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  3.   D.C.C. nr.683/18-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (6) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  4.   D.C.C. nr.685/18-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1), (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
V
  5.   D.C.C. nr.707/25-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  6.   D.C.C. nr.738/01-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 din Legea locuinței nr. 114/1996 și ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
V
  7.   D.C.C. nr.755/01-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 și 12, ale art. 8 alin. (1) și (2), precum și ale art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  8.   D.C.C. nr.800/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V
  9.   H.G. nr.617/30-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din luna iulie 2008
-
  10.   O. nr.M.73/05-07-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.69/2010 privind desfășurarea unor activități în memoria personalului militar căzut la datorie în misiuni în străinătate, în teatrele de operații, în acțiuni de luptă sau în atentate teroriste
-


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.