Monitorul Oficial
nr. 462/6 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.136/01-07-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  2.   D. nr.775/01-07-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriului României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  3.   D.C.C. nr.695/25-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 131, 132 și 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
V
  4.   H.G. nr.542/09-06-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei necesare Curții de Conturi pentru contractarea și implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE național 2006
-
  5.   H.G. nr.552/09-06-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Baba Ana și în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, județul Prahova
-
  6.   O. nr.57/24-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală
V
  7.   O. nr.962/25-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităților de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.636/2004
A


Luni, 13 iulie 2020, 14:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.