Monitorul Oficial
nr. 437/30 iunie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.715/25-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V
  2.   D.C.C. nr.739/01-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  3.   D.C.C. nr.740/01-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
V
  4.   D.C.C. nr.743/01-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
V
  5.   D.C.C. nr.761/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de medicină legală
V
  6.   D.C.C. nr.762/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
V
  7.   D.C.C. nr.785/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) și art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 18 și art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
V
Rectificare:
  8.   H.G. nr.1.634/29-12-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
A


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.