Monitorul Oficial
nr. 398/16 iunie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.424/15-04-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
V
  2.   D.C.C. nr.600/06-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (4), art. 15 și 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a dispozițiilor art. 87 și 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  3.   D.C.C. nr.606/06-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (1) și (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, precum și a dispozițiilor art. 109 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  4.   D.C.C. nr.653/11-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  5.   D.C.C. nr.662/11-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.666/18-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. a) și h) și art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, precum și a dispozițiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
V
  7.   D.C.C. nr.673/18-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și ale anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.