Monitorul Oficial
nr. 268/26 aprilie 2010

Publicare
  1.   L. nr.74/26-04-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
-
  2.   D. nr.444/23-04-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
-
  3.   D. nr.437/22-04-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer
-
  4.   D. nr.438/22-04-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer
-
  5.   D. nr.439/22-04-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  6.   D. nr.440/22-04-2010 
DECRET privind conferirea Crucii Naționale Serviciul Credincios, clasa a III-a
-
  7.   D. nr.441/22-04-2010 
DECRET privind retragerea unei decorații
-
  8.   D. nr.443/23-04-2010 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  9.   O.U.G. nr.36/14-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
V
  10.   H.G. nr.358/14-04-2010 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Covasna
-
  11.   H.G. nr.361/14-04-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu a unor părți din imobile aflate în domeniul public al statului
-
  12.   H.G. nr.385/21-04-2010 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al județului Covasna
-
  13.   H.G. nr.386/21-04-2010 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Ionașcu Valentin
-
  14.   H.G. nr.387/21-04-2010 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Macri Veronica
-
  15.   H.G. nr.388/21-04-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din administrarea Ocolului Silvic Valea Ierii, a unei suprafețe totale de teren de 5.161 m 2 , proprietate publică a statului, care a făcut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier național, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării "Autostrada Brașov - Cluj - Borș, sector 2 Târgu Mureș - Cluj, secțiunea 2B Câmpia Turzii - Cluj Vest"
-
  16.   H.G. nr.389/21-04-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
-
  17.   O. nr.M.49/22-04-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război
-
  18.   O. nr.215/17-03-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instrucțiunile privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere [Rezoluția A.744(18), așa cum a fost amendată], adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC. 261(84) a Comitetului Securității Maritime din 16 mai 2008
A
Rectificare:
  19.   L. nr.248/09-06-2004 
LEGE privind acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Adunării A.910 (22) la Londra la 29 noiembrie 2001
-
  20.   L. nr.330/05-11-2009 
Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
V


Vineri, 24 ianuarie 2020, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.