Monitorul Oficial
nr. 239/15 aprilie 2010

Publicare
  1.   H.P. nr.16/14-04-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înființarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
-
  2.   H.P. nr.17/14-04-2010 
HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului președintelui și al celorlalți membri ai Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune
-
  3.   H.P. nr.18/14-04-2010 
HOTĂRÂRE privind organizarea audierilor, în cadrul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, ale reprezentanților instituțiilor publice cu atribuții în acest domeniu
-
  4.   D.S. nr.7/14-04-2010 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-17 aprilie 2010
-
  5.   O.U.G. nr.35/14-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
V
  6.   H.G. nr.296/31-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  7.   H.G. nr.297/31-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind promovarea schimburilor și colaborării în domeniul IMM dintre Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Comerțului din Republica Populară Chineză, semnat la București la 20 octombrie 2009
-
  8.   H.G. nr.300/31-03-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Crișana-Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și actualizarea inventarului domeniului public al statului
-
  9.   H.G. nr.302/31-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 11 iunie 2009
-
  10.   H.G. nr.303/31-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 238/2001 privind condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism
V
  11.   O. nr.457/01-04-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009
-


Vineri, 07 august 2020, 19:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.