Monitorul Oficial
nr. 135/1 martie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.5/12-01-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 2 și pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ și a celor ale art. 2 și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
V
  2.   H.G. nr.118/17-02-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
V
  3.   O. nr.152/19-02-2010 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind lista persoanelor desemnate arbitri sau, după caz, mediatori pentru soluționarea conflictelor de interese în anul 2010
-


Vineri, 05 iunie 2020, 00:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.