Monitorul Oficial
nr. 119/23 februarie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.668/15-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (1)-(3) și art. 20 alin. (1), alin. (2) teza întâi și alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  2.   D.C.C. nr.1.673/15-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
V
  3.   D.C.C. nr.66/19-01-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.68/19-01-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local, precum și a dispozițiilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice
V
  5.   O. nr.7/12-02-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar-veterinar
-
  6.   O. nr.1.490/16-02-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
A


Vineri, 04 decembrie 2020, 22:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.