Monitorul Oficial
nr. 28/14 ianuarie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.613/26-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  2.   D.C.C. nr.1.614/26-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
V
  3.   D.C.C. nr.1.627/03-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  4.   D.C.C. nr.1.629/03-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V
  5.   D.C.C. nr.1.638/10-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  6.   D.C.C. nr.1.639/10-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) și ale art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  7.   D.C.C. nr.1.688/17-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
V
  8.   D.C.C. nr.1.690/17-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 și art. 146 din Codul penal
V


Marți, 20 octombrie 2020, 23:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.