Monitorul Oficial
nr. 17/11 ianuarie 2010

Publicare
  1.   L. nr.1/06-01-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
-
  2.   D. nr.2/05-01-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
-
  3.   L. nr.2/06-01-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții
A
  4.   D. nr.3/05-01-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții
-
  5.   L. nr.3/06-01-2010 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
  6.   D. nr.4/05-01-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
  7.   H.G. nr.22/06-01-2010 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte
A
  8.   H.G. nr.1.604/16-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  9.   Decizie nr.7/11-01-2010 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Ionel Popescu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  10.   Decizie nr.8/11-01-2010 
DECIZIE privind încetarea promovării temporare a domnului Corvin Nedelcu în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  11.   Decizie nr.9/11-01-2010 
DECIZIE privind aplicarea mobilității pentru domnul Dobre Gheorghe din funcția publică de secretar general la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în funcția publică de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  12.   Decizie nr.10/11-01-2010 
DECIZIE pentru numirea domnului Gheorghe Nastasia în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  13.   Decizie nr.11/11-01-2010 
DECIZIE pentru numirea doamnei Elena Petrașcu în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  14.   Decizie nr.12/11-01-2010 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 234/2008 privind stabilirea atribuțiilor domnului Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  15.   O. nr.20/05-01-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 486/2007
A


Vineri, 05 martie 2021, 05:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.