Monitorul Oficial
nr. 873/15 decembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.380/10-12-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
A
  2.   D. nr.1.856/08-12-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
  3.   D. nr.1.861/10-12-2009 
DECRET privind conferirea unor ordine
-
  4.   D.C.C. nr.1.384/29-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată
V
  5.   H.G. nr.1.341/11-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
-
  6.   H.G. nr.1.522/02-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
-
  7.   H.G. nr.1.535/09-12-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
A
  8.   O. nr.1.500/24-11-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare
-
  9.   O. nr.1.731/08-12-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal
-
  10.   O. nr.3.291/30-11-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003
A


Marți, 02 martie 2021, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.