Monitorul Oficial
nr. 587/24 august 2009

Publicare
  1.   D. nr.1.262/19-08-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler
-
  2.   D. nr.1.264/19-08-2009 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 136 Geniu "Apulum"
-
  3.   D. nr.1.265/19-08-2009 
DECRET privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional, propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008 și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 5 mai 2008
-
  4.   D. nr.1.266/19-08-2009 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
-
  5.   D. nr.1.267/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.1.268/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.1.269/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.1.270/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.1.271/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.1.272/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   D. nr.1.273/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  12.   D. nr.1.274/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  13.   D. nr.1.275/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  14.   D. nr.1.276/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  15.   D. nr.1.277/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  16.   D. nr.1.278/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  17.   D. nr.1.279/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  18.   D. nr.1.280/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  19.   D. nr.1.281/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  20.   D. nr.1.282/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  21.   D. nr.1.283/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  22.   D. nr.1.284/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  23.   H.G. nr.888/05-08-2009 
HOTĂRÂRE privind constituirea stocurilor minime de siguranță pentru produse petroliere în anul 2009
-
  24.   H.G. nr.938/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 și care vor beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
  25.   H.G. nr.960/20-08-2009 
HOTĂRÂRE privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de țigarete
-
  26.   O. nr.188/18-08-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă
-
  27.   O. nr.1.505/17-08-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Construcții Aeronautice" - S.A. Ghimbav
-
  28.   O. nr.2.524/20-08-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind nivelul accizei minime pentru țigarete
A
  29.   O. nr.2.531/20-08-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind Procedura de solicitare și punere la dispoziția Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situații excepționale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plății compensațiilor aferente depozitelor garantate
A


Sâmbătă, 30 mai 2020, 09:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.