Monitorul Oficial
nr. 493/16 iulie 2009

Publicare
  1.   L. nr.261/07-06-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  2.   D. nr.1.142/06-07-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  3.   L. nr.281/10-07-2009 
LEGE pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
-
  4.   D. nr.1.199/08-07-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
-
  5.   H.G. nr.761/01-07-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
-
  6.   H.G. nr.798/08-07-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 22:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.