Monitorul Oficial
nr. 334/20 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.176/13-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare
-
  2.   D. nr.801/12-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare
-
  3.   L. nr.177/13-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
-
  4.   D. nr.802/12-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
-
  5.   D.C.C. nr.381/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (6) și ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  6.   D.C.C. nr.390/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 57, art. 167-169, art. 183 și art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  7.   D.C.C. nr.450/31-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
V
  8.   D.C.C. nr.494/02-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) și art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  9.   D.C.C. nr.511/09-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
V
  10.   D.C.C. nr.528/09-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  11.   D.C.C. nr.532/09-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  12.   D.C.C. nr.535/09-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi, art. 65 și art. 71 din Codul penal
V
  13.   D.C.C. nr.536/09-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală
V
  14.   D.C.C. nr.586/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
V
  15.   D.C.C. nr.591/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
V
  16.   D.C.C. nr.594/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 și art. 65 din Codul familiei
V
  17.   Decizie nr.18/10-03-2008 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 18 din 10 martie 2008
-
  18.   Decizie nr.20/10-03-2008 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 20 din 10 martie 2008
-
  19.   Decizie nr.40/22-09-2008 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 40 din 22 septembrie 2008
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 19:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.