Monitorul Oficial
nr. 294/6 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.123/29-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
  2.   D. nr.729/28-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
  3.   L. nr.126/29-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
A
  4.   D. nr.732/28-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  5.   L. nr.127/29-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
-
  6.   D. nr.733/28-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
-
  7.   L. nr.129/29-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  8.   D. nr.735/28-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  9.   L. nr.135/29-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
-
  10.   D. nr.741/28-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
-
  11.   H.G. nr.461/15-04-2009 
HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
-
  12.   H.G. nr.501/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea Conferinței regionale UNESCO "Acces, valori, calitate și competitivitate", București, România
-
  13.   O. nr.76/04-05-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, pentru anul 2009
-
  14.   O. nr.215/14-04-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
Republicare:
  15.   L. nr.202/22-05-2006 
LEGE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
V


Sâmbătă, 12 iunie 2021, 14:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.