Monitorul Oficial
nr. 848/17 decembrie 2008

Publicare
  1.   H.S. nr.67/15-12-2008 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de senatori
-
  2.   L. nr.304/03-12-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
A
  3.   D. nr.1.263/02-12-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
  4.   D.C.C. nr.1.283/25-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
V
  5.   O.U.G. nr.216/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
V
  6.   O.U.G. nr.217/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
T
  7.   H.G. nr.1.495/19-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
-
  8.   H.G. nr.1.603/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naționale a României
-
  9.   H.G. nr.1.606/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Național de Informare și Documentare
A
  10.   H.G. nr.1.683/17-12-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor nr. II/28 și nr. II/29 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în "Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș, în județul Vaslui și în municipiul Ploiești" din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
  11.   Decizie nr.251/15-12-2008 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a domnului Nedelcu Vasile din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  12.   Decizie nr.252/15-12-2008 
DECIZIE privind eliberarea domnului Velcu Vlad-Alexandru din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
-
  13.   Decizie nr.253/15-12-2008 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Hoțoiu Nela din funcția de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
-
  14.   O. nr.1.509/10-12-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.177(79) a Comitetului Securității Maritime din 10 decembrie 2004
-
  15.   O. nr.3.639/12-12-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008
-
  16.   Decizie nr.9/15-11-2008 (C.Med.D.)
DECIZIE privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști
A


Vineri, 03 iulie 2020, 02:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.