Monitorul Oficial
nr. 835/11 decembrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.210/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
V
  2.   H.G. nr.1.509/19-11-2008 
HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de sănătate în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere și recuperare a capacității de luptă a personalului, din subordinea aceluiași minister
A
  3.   H.G. nr.1.575/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din sistemul Semlac-Pereg, județul Arad"
-
  4.   H.G. nr.1.576/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din sistemul Terasa Viziru, județul Brăila"
-
  5.   H.G. nr.1.577/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din sistemul Fântânele-Șag, județul Arad"
-
  6.   H.G. nr.1.578/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din sistemul Terasa Brăilei, județul Brăila"
-
  7.   H.G. nr.1.579/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din sistemul Câmpia Covurlui, județul Galați"
-
  8.   H.G. nr.1.580/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației Române pentru Democrație ca fiind de utilitate publică
-
  9.   H.G. nr.1.581/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului la Programul european "European Schoolnet"
-
  10.   Decizie nr.245/10-12-2008 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Varga Rozalia-Dana din funcția de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
-
  11.   O. nr.259/15-04-2008 (M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  12.   O. nr.447/11-07-2008 (M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17-54
-
  13.   O. nr.3.471/25-11-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice
-
  14.   H.C.S.M. nr.1.314/27-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
A
  15.   H.C.S.M. nr.1.315/27-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
A
  16.   Decizie nr.1.078/27-11-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale INFO ASIG−BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  17.   Listă/11-12-2008 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți participanți la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din 30 noiembrie 2008, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008, pentru care au fost depuse până la data de 10 decembrie 2008 rapoartele detaliate de venituri și cheltuieli electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare
i


Vineri, 05 iunie 2020, 01:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.