Monitorul Oficial
nr. 809/3 decembrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.150/04-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
V
  2.   O.U.G. nr.181/25-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
V
  3.   H.G. nr.1.559/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006
-
  4.   O. nr.1.533/27-11-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare
A
Rectificare:
  5.   O. nr.2.455/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  6.   O. nr.2.491/C/26-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  7.   O. nr.2.607/C/13-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  8.   O. nr.2.757/C/28-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.