Monitorul Oficial
nr. 777/20 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.265/07-11-2008 
LEGE privind auditul de siguranță rutieră
V
  2.   D. nr.1.077/06-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind auditul de siguranță rutieră
-
  3.   L. nr.291/14-11-2008 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
-
  4.   D. nr.1.121/13-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
-
  5.   D.C.C. nr.925/16-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131-137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și a legii, în ansamblul ei
V
  6.   D.C.C. nr.1.007/07-10-2008 
DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2007 și ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  7.   D.C.C. nr.1.008/07-10-2008 
DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 27 din Codul de procedură civilă
V
  8.   D.C.C. nr.1.009/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
V
  9.   D.C.C. nr.1.075/14-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 6 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
V
  10.   D.C.C. nr.1.080/14-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  11.   H.G. nr.1.416/04-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 71 Bâldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905"
-
  12.   H.G. nr.1.417/04-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Variantă de ocolire Timișoara-Sud"
-
  13.   H.G. nr.1.418/04-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Autostrada Sibiu-Pitești"
-
  14.   H.G. nr.1.431/12-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale Societății Naționale a Lignitului Oltenia - S.A. și Companiei Naționale a Uraniului - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  15.   H.G. nr.1.465/19-11-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  16.   H.G. nr.1.469/19-11-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  17.   Decizie nr.1.129/19-11-2008 (A.N.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 3600-3657 MHz și 3700-3757 MHz și stabilirea cuantumului taxei de licență pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 3657-3685 MHz și 3757-3785 MHz
-


Miercuri, 08 aprilie 2020, 19:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.