Monitorul Oficial
nr. 738/31 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.218/27-10-2008 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  2.   D. nr.1.008/25-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  3.   L. nr.227/28-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
-
  4.   D. nr.1.007/24-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
-
  5.   D.C.C. nr.980/30-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  6.   D.C.C. nr.981/30-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 și ale art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului și ale întregului act normativ
V
  7.   D.C.C. nr.995/07-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
V
  8.   H.G. nr.1.361/22-10-2008 
HOTĂRÂRE privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
  9.   H.G. nr.1.364/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  10.   H.G. nr.1.365/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  11.   H.G. nr.1.369/28-10-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvențiilor pe produse și a subvențiilor privind protecția socială, acordate companiilor, societăților naționale și societăților comerciale din sectorul minier
-
  12.   Decizie nr.212/29-10-2008 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
A
  13.   Decizie nr.214/30-10-2008 
DECIZIE privind numirea domnului Niculae Aurel în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
-
  14.   O. nr.1.208/23-09-2008 (M.D.L.P.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT București
-
  15.   O. nr.1.338/23-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000
-


Vineri, 18 octombrie 2019, 17:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.