Monitorul Oficial
nr. 700/15 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.166/01-10-2008 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare
-
  2.   D. nr.895/30-09-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007
-
  3.   D. nr.900/10-10-2008 
DECRET privind acordarea unei grațieri individuale
-
  4.   H.S. nr.50/13-10-2008 
HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general adjunct al Senatului
-
  5.   O.U.G. nr.129/14-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
V
  6.   H.G. nr.1.086/10-10-2008 
HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost și pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condițiile de repartizare și de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
V
  7.   H.G. nr.1.263/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri comunale, precum și a modificării și completării lungimii unor drumuri comunale existente, situate în județul Buzău
-
  8.   H.G. nr.1.264/08-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, respectiv a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  9.   H.G. nr.1.265/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului
-
  10.   H.G. nr.1.266/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  11.   H.G. nr.1.267/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  12.   H.G. nr.1.268/08-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină
-
  13.   H.G. nr.1.273/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială
-
  14.   H.G. nr.1.274/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență medico-socială
-
  15.   H.G. nr.1.275/08-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiții și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." – S.A.
-
  16.   H.G. nr.1.283/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului educațional pentru prevenirea și combaterea discriminării romilor în localitățile Plăieșii de Sus și Casinu Nou, comuna Plăieșii de Jos, județul Harghita
-
  17.   H.G. nr.1.290/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  18.   Decizie nr.203/13-10-2008 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Pantea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
-
  19.   O. nr.624/10-10-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru repartizarea cotelor de producție de zahăr și izoglucoză și necesarul tradițional de aprovizionare în anul comercial 2008-2009
-
  20.   O. nr.630/01-10-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind asigurarea secretariatului Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritățile administrației publice locale
-
  21.   O. nr.1.484/29-09-2008 (I.S.C.)
ORDIN al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții pentru modificarea și completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 362/2006 privind accesul la informațiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
A
  22.   O. nr.1.488/29-09-2008 (I.S.C.)
ORDIN al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 595/2007
A


Marți, 21 ianuarie 2020, 20:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.