Monitorul Oficial
nr. 589/6 august 2008

Publicare
  1.   Convenție/19-09-2007 
CONVENȚIE între România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
-
  2.   L. nr.139/04-07-2008 
LEGE privind ratificarea Convenției dintre România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007
-
  3.   D. nr.743/03-07-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007
-
  4.   D. nr.829/06-08-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Mare Cruce
-
  5.   H.G. nr.751/09-07-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor
-
  6.   Decizie nr.14/23-07-2008 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de nisip și argilă din perimetrul Colțul Văii, județul Sibiu
-
  7.   O. nr.115/29-07-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008
-
  8.   O. nr.147/31-07-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  9.   O. nr.486/01-08-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel național, al subvențiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de irigații al anului 2008
-
  10.   O. nr.1.133/04-08-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor privind stingerea creanțelor fiscale, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  11.   O. nr.2.307/31-07-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008
-
  12.   C. nr.23/01-08-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna august 2008
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.