Monitorul Oficial
nr. 559/24 iulie 2008

Publicare
  1.   L. nr.158/18-07-2008 
LEGE privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
-
  2.   D. nr.767/16-07-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
-
  3.   D. nr.788/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.789/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D. nr.790/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.791/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.792/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.793/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.794/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.795/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   D. nr.796/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  12.   D. nr.797/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  13.   D. nr.798/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  14.   D. nr.799/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  15.   D. nr.800/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  16.   D. nr.801/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  17.   D. nr.802/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  18.   D. nr.803/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  19.   D. nr.804/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  20.   D. nr.805/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  21.   D. nr.806/18-07-2008 
DECRET privind numirea în funcția de procuror a unui judecător
-
  22.   D. nr.807/18-07-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  23.   D.C.C. nr.648/10-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
V
  24.   D.C.C. nr.664/10-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
V
  25.   D.C.C. nr.670/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. (1) lit. a) și b) și art. 110 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic
V
  26.   D.C.C. nr.673/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  27.   D.C.C. nr.677/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. II alin. (1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  28.   D.C.C. nr.683/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  29.   D.C.C. nr.684/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  30.   D.C.C. nr.830/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  31.   O.G. nr.19/16-07-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
A
  32.   H.G. nr.782/16-07-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Călărași, precum și pentru includerea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Călărași a unui imobil
-


Duminică, 13 iunie 2021, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.