Monitorul Oficial
nr. 313/22 aprilie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.416/16-04-2008 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Instituției Prefectului Județului Hunedoara a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
-
  2.   H.G. nr.417/16-04-2008 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  3.   H.G. nr.418/16-04-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea pasarelei pietonale care traversează fasciculul de linii din Stația C.F. București Nord, zona Gării Basarab, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, a casării
-
  4.   H.G. nr.420/16-04-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătățiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia și a sumei totale alocate fiecărei activități
-
  5.   O. nr.34/14-04-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale
-
  6.   O. nr.269/431/04-03,31-03-2008 (M.D.L.P.L., M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative pentru modificarea și completarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.822/394/2004
V
  7.   H. nr.31/16-04-2008 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
  8.   H. nr.1/17-04-2008 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și președinților consiliilor județene
-
Republicare:
  9.   L. nr.240/07-06-2004 
LEGE privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
V


Vineri, 25 septembrie 2020, 03:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.