Monitorul Oficial
nr. 292/15 aprilie 2008

Publicare
  1.   L. nr.79/08-04-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
-
  2.   D. nr.435/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
-
  3.   L. nr.81/08-04-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
  4.   D. nr.437/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
  5.   L. nr.85/08-04-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
-
  6.   D. nr.441/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
-
  7.   L. nr.86/08-04-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
-
  8.   D. nr.442/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
-
  9.   L. nr.87/08-04-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
A
  10.   D. nr.443/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
  11.   L. nr.88/08-04-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
-
  12.   D. nr.444/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
-
  13.   L. nr.92/08-04-2008 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2007 privind înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
-
  14.   D. nr.448/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2007 privind înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
-
  15.   H.G. nr.392/09-04-2008 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   Decizie nr.10/09-04-2008 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Socu II, județul Gorj
-
  17.   O. nr.227/19-03-2008 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru aprobarea Protocolului privind facilitarea accesului la tratamentul cu lanreotida al pacienților cu acromegalie
-


Marți, 29 septembrie 2020, 10:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.