Monitorul Oficial
nr. 291/15 aprilie 2008

Publicare
  1.   L. nr.83/08-04-2008 
LEGE privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
A
  2.   D. nr.439/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
-
  3.   L. nr.84/08-04-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
-
  4.   D. nr.440/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
-
  5.   L. nr.90/08-04-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
A
  6.   D. nr.446/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
-
  7.   L. nr.91/08-04-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
-
  8.   D. nr.447/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
-
  9.   L. nr.93/08-04-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
  10.   D. nr.449/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
  11.   O. nr.64/07-04-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  12.   O. nr.216/27-03-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenței pentru gestionarii fondurilor de vânătoare
A
  13.   O. nr.349/19-03-2008 (M.D.L.P.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor privind suspendarea desemnării unor laboratoare de încercări, organisme de certificare și de inspecție notificate care realizează evaluarea conformității produselor pentru construcții
-
  14.   O. nr.363/18-03-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electrică 060 DA de 2.100 CP. Prescripții tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în unitățile de tracțiune, prescripții pentru alimentare și echipare, precum și pentru curățarea și spălarea locomotivei"
V
  15.   O. nr.364/18-03-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Revizii și reparații planificate"
A
  16.   O. nr.365/18-03-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Controlul ultrasonic al osiilor montate de la vagoane"
V
  17.   O. nr.366/18-03-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5.100 kW și 3.400 kW. Prescripții tehnice pentru revizii și reparații planificate"
V
  18.   O. nr.436/08-04-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
A


Marți, 31 martie 2020, 00:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.