Monitorul Oficial
nr. 127/19 februarie 2008

Publicare
  1.   L. nr.14/14-02-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
  2.   D. nr.253/12-02-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
  3.   L. nr.15/14-02-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
  4.   D. nr.254/12-02-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
  5.   D. nr.252/11-02-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer
-
  6.   D. nr.255/12-02-2008 
DECRET pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005
-
  7.   D. nr.256/12-02-2008 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative
-
  8.   D. nr.257/12-02-2008 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative
-
  9.   D. nr.258/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D. nr.259/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  11.   D. nr.260/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  12.   D. nr.261/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  13.   D. nr.262/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  14.   D. nr.263/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  15.   D. nr.264/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  16.   D. nr.265/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  17.   D. nr.266/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  18.   D. nr.267/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  19.   D. nr.268/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  20.   D. nr.269/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  21.   D. nr.270/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  22.   D. nr.271/12-02-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  23.   H.G. nr.153/13-02-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003
-
  24.   O. nr.983/19-12-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine
-
  25.   O. nr.89/11-02-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  26.   O. nr.180/13-02-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Autorității Feroviare Române - AFER
A


Luni, 28 septembrie 2020, 06:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.