Monitorul Oficial
nr. 885/27 decembrie 2007

Publicare
  1.   O.U.G. nr.157/19-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
V
  2.   O.U.G. nr.158/19-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
V
  3.   H.G. nr.1.540/19-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea contribuției financiare a României la unele fonduri voluntare în cadrul NATO
-
  4.   H.G. nr.1.559/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie
-
  5.   O. nr.762/1.992/31-08,19-11-2007 (M.M.F.E.Ș., M.S.P.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
-
  6.   O. nr.2.402/19-12-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
A
  7.   O. nr.2.410/17-12-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind aspecte de natură contabilă și fiscală referitoare la practicienii în insolvență, persoane fizice sau juridice, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
A
  8.   O. nr.3.529/C/14-12-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.16/18-12-2007 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006
A
  10.   O. nr.17/18-12-2007 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească societățile de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006
A
  11.   Decizie nr.1.050/07-12-2007 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ”ALLEANZA BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L
-
  12.   Decizie nr.1.051/07-12-2007 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ”INTERMED ASIG BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.
-
  13.   Decizie nr.1.052/07-12-2007 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ”GENERAL ASIG CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE” S.R.L.
-


Luni, 21 septembrie 2020, 22:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.