Monitorul Oficial
nr. 884/21 decembrie 2007

Publicare
  1.   O.U.G. nr.155/19-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  2.   H.G. nr.1.484/06-12-2007 
HOTĂRÂRE privind metodologia de restituire/compensare a sumelor reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor 2005-2006, virate la bugetul de stat sau la bugetul instituției publice implicate în procesul de privatizare, care se cuvine Fondului ”Proprietatea”
-
  3.   H.G. nr.1.535/12-12-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor de aplicare a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
V
  4.   H.G. nr.1.542/19-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României cu un pavilion național la Expoziția internațională pentru industrie alimentară, agricultură și horticultură ”Săptămâna verde”, Berlin, 18-27 ianuarie 2008
-
  5.   H.G. nr.1.543/19-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiții și a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul programului ”Săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A.
-
  6.   H.G. nr.1.550/19-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 209/2007 privind aprobarea plății voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării ”Studiului economic asupra zonei Mării Negre și a Asiei Centrale”
-
  7.   H.G. nr.1.553/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Române de Științe Penale ca fiind de utilitate publică
-
  8.   H.G. nr.1.554/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea corpului central din obiectivul de investiții ”Casa Academiei” din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală
-
  9.   H.G. nr.1.555/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Senatului României
-
  10.   Decizie nr.300/19-12-2007 
DECIZIE privind trecerea domnului Ariton Ion din funcția publică de prefect al județului Sibiu în funcția publică de inspector guvernamental
-
  11.   O. nr.1.460/10-12-2007 (M.I.M.M.C.T.P.L.)
ORDIN al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale privind modificarea unor proceduri de implementare a programelor finanțate prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
-


Vineri, 05 iunie 2020, 01:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.