Monitorul Oficial
nr. 883/21 decembrie 2007

Publicare
  1.   O.U.G. nr.152/19-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
  2.   O.U.G. nr.153/19-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
V
  3.   O.U.G. nr.154/19-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  4.   O.U.G. nr.156/19-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
V
  5.   H.G. nr.1.551/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
-
  6.   H.G. nr.1.571/19-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 636/2007 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânțate în toamna anului 2006 și în primăvara anului 2007, precum și pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire
-
  7.   H.G. nr.1.576/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
-
  8.   H.G. nr.1.577/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului și a sumei totale alocate fiecărei activități și pentru modificarea unor acte normative
-
  9.   Decizie nr.299/19-12-2007 
DECIZIE privind numirea domnului Horia-Marius Căliminte în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  10.   O. nr.57/13-12-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
A
  11.   O. nr.58/13-12-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor și metodelor privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003
A
  12.   O. nr.197/29-11-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 15/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulația furajelor combinate
A
  13.   O. nr.18/20-12-2007 (C.S.A.)
ORDIN privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul și evidență a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003
A


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.