Monitorul Oficial
nr. 357/25 mai 2007

Publicare
  1.   L. nr.146/23-05-2007 
LEGE privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
A
  2.   D. nr.564/23-05-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
-
  3.   H.S. nr.18/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului
-
  4.   H.S. nr.19/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului
-
  5.   O.U.G. nr.41/23-05-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
V
  6.   H.G. nr.415/04-05-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
-
  7.   H.G. nr.464/16-05-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în administrarea Camerei Deputaților
-
  8.   H.G. nr.478/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării Conferinței internaționale "Relația Guvern Administrație publică - Asociații de proprietari. Parteneriate pentru o locuire durabilă", București, 21-22 iunie 2007
-
  9.   H.G. nr.479/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii pentru performanțe deosebite obținute în sport
-
  10.   H.G. nr.480/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007
-
  11.   Decizie nr.151/23-05-2007 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Bogdan Cristian Nica în funcția publică de secretar general al Ministerului Sănătății Publice
-
  12.   Decizie nr.153/24-05-2007 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Alexandros Galiatatos din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
-
  13.   O. nr.381/18-05-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
A


Marți, 14 iulie 2020, 20:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.