Monitorul Oficial
nr. 30/17 ianuarie 2007

Publicare
  1.   L. nr.6/09-01-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  2.   D. nr.7/08-01-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  3.   L. nr.8/09-01-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
A
  4.   D. nr.9/08-01-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
-
  5.   L. nr.9/09-01-2007 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
  6.   D. nr.10/08-01-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
  7.   D.C.C. nr.735/24-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 1 și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
V
  8.   D.C.C. nr.767/07-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 492 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  9.   O.G. nr.1/10-01-2007 
ORDONANȚĂ pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
A
  10.   O. nr.2.815/C/19-12-2006 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind atribuțiile ordonatorilor de credite în domeniul obiectivelor noi de investiții, al lucrărilor de intervenție, al reparațiilor curente, precum și al dotărilor
-
  11.   H./08-06-2006 (C.E.D.O.)
HOTĂRÂRE în Cauza Lupșa împotriva României
-


Duminică, 29 martie 2020, 19:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.