Monitorul Oficial
nr. 1043/29 decembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.486/27-12-2006 
Legea bugetului de stat pe anul 2007
-
  2.   D. nr.1.425/27-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2007
-
  3.   O.U.G. nr.125/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
A
  4.   O. nr.40/18-12-2006 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție deținători de licență de distribuție și contract de concesiune a serviciului de distribuție încheiat cu Ministerul Economiei și Comerțului
A
  5.   O. nr.41/18-12-2006 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2001 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electrică în conformitate cu Directiva CE 90/377
A
  6.   O. nr.791/1.381/12-12,20-12-2006 (M.A.P.D.R., M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru definirea bunelor condiții agricole și de mediu în România
A
  7.   O. nr.2.089/06-12-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale
A
  8.   O. nr.2.189/19-12-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 7/2006
-
  9.   O. nr.2.222/22-12-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) și art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
A
  10.   O. nr.2.457/18-12-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.947/2006 pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători
A
Rectificare:
  11.   H.G. nr.1.770/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-


Sâmbătă, 15 august 2020, 21:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.