Monitorul Oficial
nr. 965/30 noiembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.426/22-11-2006 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
-
  2.   D. nr.1.299/20-11-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
-
  3.   L. nr.427/22-11-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
  4.   D. nr.1.300/20-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
  5.   L. nr.428/22-11-2006 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995
-
  6.   D. nr.1.301/20-11-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995
-
  7.   H.G. nr.1.632/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ialomița în administrarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor - Garda Națională de Mediu Comisariatul Regional București
-
  8.   H.G. nr.1.655/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
-


Marți, 04 august 2020, 12:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.