Monitorul Oficial
nr. 947/23 noiembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.404/09-11-2006 
LEGE privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
A
  2.   D. nr.1.255/08-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
-
  3.   L. nr.405/09-11-2006 
LEGE privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
  4.   D. nr.1.256/08-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
  5.   D. nr.1.283/20-11-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.1.284/20-11-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.1.285/20-11-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.1.286/20-11-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător și numirea acestuia în funcția de procuror militar
-
  9.   D. nr.1.287/20-11-2006 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  10.   D. nr.1.288/20-11-2006 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  11.   D. nr.1.289/20-11-2006 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  12.   D. nr.1.290/20-11-2006 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  13.   D. nr.1.291/20-11-2006 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
-
  14.   O.U.G. nr.89/20-11-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
V
  15.   H.G. nr.1.607/08-11-2006 
HOTĂRÂRE privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  16.   H.G. nr.1.613/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  17.   H.G. nr.1.614/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pentru continuarea proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă"
-
  18.   O. nr.2.066/09-11-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind delegarea unor competențe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
-


Vineri, 18 octombrie 2019, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.