Monitorul Oficial
nr. 936/20 noiembrie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.663/10-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  2.   D.C.C. nr.715/24-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  3.   D.C.C. nr.717/24-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) și alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  4.   H.G. nr.1.551/01-11-2006 
HOTĂRÂRE privind asigurarea fondurilor necesare supervizării contractelor de lucrări finanțate din componenta SAMTID a programului PHARE 2002 Coeziune Economică și Socială, din bugetul propriu al Ministerului Integrării Europene
-
  5.   H.G. nr.1.562/01-11-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de consultanță și servicii financiare pentru privatizarea Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A.
-
  6.   H.G. nr.1.581/01-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier și din sectorul piscicol
-
  7.   H.G. nr.1.597/08-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
-
  8.   Decizie nr.1.250/13-11-2006 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea și completarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003
A
  9.   O. nr.1.929/14-11-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale
A
  10.   O. nr.1.939/15-11-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de compensare a creanțelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale și de restituire a eventualelor diferențe, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operațiunii vamale
-
  11.   O. nr.2.550/C/14-11-2006 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești
-
  12.   Decizie nr.XXII/12-06-2006 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXII din 12 iunie 2006
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 19:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.