Monitorul Oficial
nr. 846/13 octombrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.372/05-10-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
  2.   D. nr.1.148/04-10-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
  3.   L. nr.374/05-10-2006 
LEGE privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  4.   D. nr.1.150/04-10-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  5.   L. nr.376/05-10-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  6.   D. nr.1.152/04-10-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  7.   L. nr.377/05-10-2006 
LEGE privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - București
-
  8.   D. nr.1.153/04-10-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - București
-
  9.   L. nr.380/05-10-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
  10.   D. nr.1.156/04-10-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
  11.   L. nr.381/05-10-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
  12.   D. nr.1.157/04-10-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
  13.   L. nr.382/05-10-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
-
  14.   D. nr.1.158/04-10-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
-
  15.   D.C.C. nr.572/19-09-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  16.   H.G. nr.1.401/11-10-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2006, pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor de diplomație culturală care se vor desfășura cu ocazia Zilei naționale a României în anul 2006
-
  17.   O. nr.635/11-09-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  18.   O. nr.682/09-10-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Grilei de parametri pentru negocierea prețului de livrare al laptelui de vacă materie primă, stabilită de reprezentanții producătorilor și ai cumpărătorilor
-
  19.   O. nr.2.308/C/10-10-2006 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
A
  20.   O. nr.2.309/C/10-10-2006 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari și a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.199/C/2006
A


Marți, 02 martie 2021, 07:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.