Monitorul Oficial
nr. 605/13 iulie 2006

Publicare
  1.   L. nr.244/22-06-2006 
LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2004
-
  2.   D. nr.855/20-06-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2004
-
  3.   L. nr.299/11-07-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
A
  4.   D. nr.930/10-07-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
-
  5.   L. nr.302/11-07-2006 
LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
-
  6.   Protocol/12-09-2002 
PROTOCOL adițional la Convenția împotriva dopajului
-
  7.   D. nr.933/10-07-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
-
  8.   D.C.C. nr.522/20-06-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și ale art. 8 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  9.   D.C.C. nr.543/27-06-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) și art. 10 alin. (2) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
V
  10.   H.G. nr.885/05-07-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
-


Duminică, 20 septembrie 2020, 13:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.