Monitorul Oficial
nr. 400/9 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.116/04-05-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
A
  2.   D. nr.616/03-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
-
  3.   D. nr.625/05-05-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Colan
-
  4.   D. nr.626/05-05-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Mare Cruce
-
  5.   D. nr.627/05-05-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Mare Cruce
-
  6.   D. nr.628/05-05-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Ofițer
-
  7.   D. nr.629/05-05-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Comandor
-
  8.   D.C.C. nr.318/18-04-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
V
  9.   H.G. nr.580/03-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  10.   H.G. nr.582/03-05-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Zerind și în administrarea Consiliului Local al Comunei Zerind, județul Arad
-
  11.   H.G. nr.585/03-05-2006 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activități specifice ale Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.