Monitorul Oficial
nr. 375/2 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.97/25-04-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
  2.   D. nr.435/20-04-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
  3.   L. nr.98/25-04-2006 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
-
  4.   D. nr.436/20-04-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
-
  5.   L. nr.100/25-04-2006 
LEGE privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
-
  6.   D. nr.438/20-04-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
-
  7.   L. nr.103/25-04-2006 
LEGE pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
-
  8.   Protocol nr.12/04-11-2000 
PROTOCOLUL nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
-
  9.   D. nr.441/20-04-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
-
  10.   O.U.G. nr.32/19-04-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
V
  11.   O. nr.272/20-04-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea conținutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administrației ori în administrarea sau în folosința societăților comerciale, stațiunilor și institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol, situată pe teritoriul organizației, în proprietatea acelei organizații și a conținutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigații, cu excepția celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizații, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părți autonome funcțional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federații, în folosința gratuită a acelei organizații sau federații
-


Luni, 24 februarie 2020, 18:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.