Monitorul Oficial
nr. 374/2 mai 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.33/19-04-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  2.   H.G. nr.497/12-04-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău
-
  3.   O. nr.437/20-04-2006 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind prorogarea unor dispoziții din Normele privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2004, cu modificările ulterioare
A
  4.   O. nr.439/192/21-04-2006 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 412/159/2006 privind aprobarea Criteriilor de selecție a furnizorilor de investigații medicale paraclinice - radiologie și imagistică medicală, precum și a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigații medicale paraclinice - radiologie și imagistică medicală
-
  5.   H.C.S.M. nr.238/23-03-2006 
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
A


Vineri, 05 iunie 2020, 01:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.