Monitorul Oficial
nr. 268/24 martie 2006

Publicare
  1.   L. nr.62/22-03-2006 
LEGE privind completarea Legii locuinței nr. 114/1996
A
  2.   D. nr.341/21-03-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind completarea Legii locuinței nr. 114/1996
-
  3.   L. nr.68/22-03-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  4.   D. nr.347/21-03-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  5.   L. nr.69/22-03-2006 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
-
  6.   D. nr.348/21-03-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
-
  7.   D. nr.349/21-03-2006 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstruc ție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
-
  8.   D. nr.350/21-03-2006 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Republica Turcia privind asistența judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005
-
  9.   D. nr.351/21-03-2006 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005
-
  10.   D.C.C. nr.237/09-03-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Codul familiei și ale art. 1 lit. c) și art. 5 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor
V
  11.   O. nr.181/03-03-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind aprobarea Ghidului de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării și pregătirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice și sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier
-
  12.   O. nr.196/20-03-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale și pentru autorizarea personalului silvic
A


Joi, 20 februarie 2020, 06:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.