Monitorul Oficial
nr. 1177/27 decembrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.387/16-12-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
-
  2.   D. nr.1.316/14-12-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
i
  3.   H.P. nr.41/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
-
  4.   H.P. nr.42/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
-
  5.   H.P. nr.43/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
-
  6.   H.P. nr.44/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale
-
  7.   H.P. nr.45/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
-
  8.   H.P. nr.46/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară
-
  9.   H.P. nr.47/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
-
  10.   H.P. nr.48/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2005 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003
-
  11.   H.P. nr.49/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005
-
  12.   H.P. nr.50/20-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006
-
  13.   H.S. nr.29/21-12-2005 
HOTĂRÂRE privind înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmațiilor cu privire la existența unor centre de detenție ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României
-
  14.   O. nr.189/16-12-2005 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, Runda nr. 47/2005
V
  15.   O. nr.364/08-03-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasă în acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde", indicativ GP 110-04
V
  16.   O. nr.7.923/13-12-2005 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Convenția vamală relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenția T.I.R.)
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 08:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.